OSTRAVA-JIH A VEOLIA BUDOU SPOLUPRACOVAT NA ROZVOJI TEPLÁRENSKÉ SOUSTAVY

17/4 2023

Nejlidnatější městský obvod v Ostravě a výrobce tepla společnost Veolia Energie se formou memoranda dohodli na posílení spolupráce při provozování, obnově a rozvoji teplárenské soustavy. Cílem je zajistit dlouhodobě ekologický způsob vytápění a realizování moderních energetických řešení, ale i zachování stabilních a cenově přijatelných dodávek tepla pro obyvatele a další odběratele v obvodu Ostrava-Jih.

OSTRAVA-JIH A VEOLIA BUDOU SPOLUPRACOVAT NA ROZVOJI TEPLÁRENSKÉ SOUSTAVY

„Dlouhodobá spolupráce s městem i obvody je stěžejní pro zachování nesporných výhod teplárenství, které prochází rozsáhlou transformací. Výhodou pro obě strany je stabilita dodávek a možnost zaměřit se nejen na další rozvoj systému centrálního zásobování teplem, ale i na energetické úspory, energetické poradenství či uplatnění efektivních SMART technologií v městských objektech,“ uvedl obchodní ředitel skupiny Veolia Jakub Tobola. V plánu je například projekt energetických úspor v mateřské škole.

Společnost Veolia Energie ČR zásobuje tepelnou energií a teplou vodou zhruba 46 tisíc domácností v městském obvodu Ostrava-Jih prostřednictvím vlastních rozvodných tepelných zařízení, která zahrnují cca 152 kilometrů tras potrubí.

„Naší prioritou je zajistit pro obyvatele stabilní a cenově dostupné dodávky tepla a to se nám díky dlouhodobé spolupráci s Veolií daří, i když ceny paliv výrazně narostly. Věřím, že memorandem se naše spolupráce rozšíří do dalších oblastí. Mimo jiné vytvoříme pracovní skupinu, která bude jednat o záměrech a možnostech energetického rozvoje městského obvodu,“ doplnil Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih.

Memorandum o spolupráci vzniklo ze společné iniciativy Městského obvodu Ostrava-Jih a společnosti Veolia Energie ČR, v důsledku společensko-ekonomické situace a dění v energetice. Prioritním cílem spolupráce bude směřování ke smluvnímu partnerství na zachování a udržitelném rozvoji systému vysokoúčinného centrálního zásobování teplem na území městského obvodu Ostrava-Jih, jako efektivního a k životnímu prostředí šetrného způsobu zásobování teplem.

Společné aktivity v oblasti rozvoje moderní energetické infrastruktury povedou k rozvoji městské části. Součástí partnerství bude také energetické poradenství pro budovy a areály v majetku městského obvodu Ostrava-Jih či jeho příspěvkových organizací a bude se zaměřovat například na energetické úspory, využívání účinných zdrojů tepla a elektrické energie včetně fotovoltaických systémů, energetický management, rozvoj dobíjecí infrastruktury elektromobility nebo uplatnění efektivních SMART technologií v městských objektech.

Memorandum schválila Rada městského obvodu Ostrava-Jih 2. března. Spolupráce bude probíhat v souladu s energetickou koncepcí města, kraje a státu, národním programem pro snižování uhlíkové stopy i iniciativou Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, ke které statutární město Ostrava aktivně přistoupilo.