Ostrava-Jih bude v roce 2023 hospodařit s rozpočtem 1,326 miliardy korun

15/12 2022

Zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih schválili dnes rozpočet na rok 2023 ve výši 1,326 miliardy korun. Rozpočet je zhruba o 34 milionů korun vyšší než v roce 2022.

Ostrava-Jih bude v roce 2023 hospodařit s rozpočtem 1,326 miliardy korun

Rozpočet na rok 2023 byl navržen s ohledem na předpokládanou stagnaci české ekonomiky, pomalý růst hrubého domácího produktu a růst cen v důsledku vysoké inflace, které vyplývají z výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí k vývoji ekonomiky.  

„Ačkoliv se budeme v příštím roce potýkat s dopady vysoké inflace, bylo naší prioritou nezvolňovat růst investic,“ uvedla místostarostka Martina Vavříková, jež zodpovídá za úsek financí a rozpočtu.

Zároveň dodala, že rozdíl mezi očekávanými příjmy a výdaji, který činí 138 milionů korun, obvod pokryje díky kladnému zůstatku hospodaření z minulých let, zapojením prostředků sociálního fondu a čerpáním sjednaných úvěrů.

Při sestavování rozpočtu byl také kladen velký důraz na zajištění chodu vlastních příspěvkových organizací na odpovídající úrovni a zabezpečení mandatorních výdajů. Rozpočet běžných výdajů určený na služby pro obyvatelstvo byl mimo jiné posílen v oblasti komunálních služeb a bytového  hospodářství.

„Zvedli jsme objem finančních prostředků pro účelové dotace o 560 tisíc korun. Na projekty z oblasti školství, kultury, sportu, prevence kriminality a volného času jde 4,26 milionu korun. V případě projektů z oblasti sociální péče se jedná o 1,3 milionu korun. Díky tomu, že byly účelové dotace schváleny už nyní v prosinci, mohou  jednotlivé organizace peníze čerpat ihned začátkem ledna,“  vysvětlila místostarostka Vavříková.

Přehled všech jednotlivých organizací, včetně přesné výše dotace přidělené konkrétnímu projektu, stejně jako rozpočet obvodu na rok 2023, je dostupný na webových stránkách obvodu.

O více než 10 milionů korun byl oproti předchozímu roku posílen i rozpočet kapitálových výdajů. Zhruba 23 procent z celkového objemu rozpočtu je určeno na řadu investičních akcí. Jedná se mimo jiné o druhou etapu regenerace sídliště Hrabůvka (Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou); rekonstrukci parkovacího objektu na ulici Bedřicha Václavka na Dubině; vybudování parkovacích stání na ulici Volgogradská v Zábřehu a Žižkovská na Dubině; poslední etapu regenerace Jubilejní kolonie; zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, opravu střechy a balkonů bytových domů na Dr. Šavrdy v Bělském Lese; druhou etapu revitalizace MŠ A. Gavlase, rozšíření vzduchotechniky a klimatizace v prostorách knihovny a sálů v Kulturním domě K-TRIO; rekonstrukci atria V Zálomu; rekonstrukci školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova; opravu sociálních zařízení, včetně rozvodů, v ZŠ Provaznická.