Ostrava-Jih podpoří živnostníky podnikající v obecních nebytových prostorách snížením nájemného i odkladem splatnosti

16/4 2020

Rada městského obvodu Ostrava-Jih na dnešním jednání rozhodla podnikatelům, užívajícím obecní nebytové prostory snížit nájemné za letošní duben na 100 korun. Již dříve posunula splatnost nájemného a pachtovného včetně záloh na služby  o čtvrt roku. Odkládá rovněž splatnost vyúčtování služeb. 

Ostrava-Jih podpoří živnostníky podnikající v obecních nebytových prostorách snížením nájemného i odkladem splatnosti

Již minulý měsíc jsme rozhodli o odkladu platby nájemného za měsíce březen, duben, květen o čtvrt roku. Nyní jsme se s ohledem na to, že řada drobných podnikatelů musela provoz zcela přerušit, rozhodli o další podpoře  a snížili nájmy nebytových prostor za měsíc duben na částku 100 korun. Odložena je také splatnost vyúčtování služeb za rok 2019," informovala místostarostka Markéta Langrová s tím, že situaci bude radnice dále sledovat, vyhodnocovat a činit další potřebné kroky k tomu, aby nájemci měli možnost překonat nejtěžší období a dále fungovat.