Ostrava-Jih rozšiřuje kamerový systém

21/9 2016

Městský obvod Ostrava-Jih dlouhodobě pracuje na zvýšení bezpečnosti obvodu, na které se z nemalé části podílí kamerový systém. Ten se radnici osvědčil již dříve, a proto radnice připravuje jeho další rozšíření.

Ostrava-Jih rozšiřuje kamerový systém

Rada městského obvodu Ostrava-Jih na svém posledním zasedání schválila rozšíření kamerového systému o dalších pět kamer ve čtyřech lokalitách. Již v tuto chvíli hlídá bezpečnost občanů kamerový systém v třinácti lokalitách, kde se nachází celkem dvacet kamer. Podněty k vytipování těchto míst dostal městský obvod společně s městskou policií od občanů žijících na Jihu.

Do dnešního dne jsme rozmístili na Jihu dvacet kamer v lokalitách se zvýšenou kriminalitou. Prokazuje se, že pomáhají snižovat kriminalitu, a proto jsme se rozhodli v rozmísťování kamer pokračovat a zvyšovat tak bezpečnost problémových míst,“ řekl radní Adam Rykala, který má problematiku bezpečnosti na starosti.

A kde se budou nové kamery nacházet? „Jedná se například o okolí ubytovny Soiva na Hulvácké ulici v Zábřehu, dále veřejný prostor v okolí provozovny Lidl, která se nachází na Jugoslávské ulici. Monitorovány budou zastávky MHD na ulici 29. Dubna ve Výškovicích a také veřejné prostranství na ulici Aloise Gavlase na Dubině. Kamery budou přenášet data na monitorovací stanoviště kamerového systému na pracoviště Městské policie Ostrava,“ uvedl referent prevence kriminality Adam Roško.

Zprovoznění monitorování jednotlivých lokalit v plném rozsahu bude zajištěno společností OVANET a.s. do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, zajištění odběrových míst elektrické energie a získání souhlasu vlastníků nemovitosti s umístěním zařízení na jejich majetku v jednotlivých lokalitách. Jedno monitorovací zařízení vyjde obvod na 2 000 Kč bez DPH/měsíc.

Městský obvod Ostrava-Jih se snaží kriminalitě zabránit nejen těmito přímými nástroji, ale také zkvalitňováním zázemí pro širokou veřejnost. Konkrétně se jedná o výstavby sportovišť, dětských hřišť a poskytování účelových dotací organizacím, které působí na území obvodu,“ dodal radní Adam Rykala.

Občané se nemusí obávat případné ztráty soukromí. Při otáčení kamery jsou vždy zakryty privátní zóny, to znamená, že není možný průhled jak na balkóny, tak do oken. Záznam slouží pouze k odhalování konkrétních incidentů (přestupků či trestných činů).