Ostrava-Jih zve k návštěvě areálu Rybníky pod Hurou

14/4 2022

Historicky je městský obvod Ostrava-Jih s rybníkářstvím spjat již pět století. Díky revitalizaci výškovických rybníků se ve čtvrtek 14. 4. 2022 otevírá veřejnosti nová relaxační zóna, umístěná v půvabném zákoutí Výškovic poblíž ulice Drůbeží.

Ostrava-Jih zve k návštěvě areálu Rybníky pod Hurou

Historie rybnikářství ve Výškovicích sahá až do poloviny 16. století, kdy byla v blízkosti Odry (mezi vodním tokem a vsí) vybudována soustava několika rybníků. Stalo se tak na podnět olomouckého biskupa Jana Dubravia, známého budovatele umělých vodních ploch a autora slavného latinského spisu O rybnících. Největší rybník zvaný k roku 1616 jako Velký výškovický se rozprostíral mezi nynější Proskovickou ulicí a cyklostezkou vedoucí k Polance nad Odrou (těleso cyklostezky je bývalou rybniční hrází). Další větší rybník Bezděk se rozprostíral na severozápadní straně Výškovic. Výškovický fojt měl zase svůj rybník na okraji Bělského lesa, kde dodnes v blízkosti ulice Staňkova zůstala zachována vodní plocha. Rybníky ve Výškovicích postupně zanikaly v 2. polovině 18. století. Důvodem bylo nekonkurenceschopné rybniční hospodářství a zejména státní podpora pro pěstování obilí na plochách bývalých rybníků v časech vlády Marie Terezie a Josefa II., čímž se předcházelo dřívějším hladomorům.

Současné rybníky Pod Hurou vznikly po 2. světové válce. Půvabné zákoutí na okraji Výškovic doposud nebylo veřejnosti přístupné. Díky revitalizaci v letech 2020–2022 se soustava tří rybníků změnila v oplocený volnočasový areál. Blízkost Chráněné krajinné oblasti Poodří zde vytváří unikátní biotop pro mnohé živočichy a rostliny. Voda je do rybníků přiváděna z pramenné oblasti bezejmenného vodního toku a z jímacího objektu umístěného na nedalekém lesním pozemku. Samotné rybníky plní zejména funkci akumulace povrchových vod a slouží k zadržování vody v krajině pro snížení povrchového odtoku vod.

Za odbahnění rybníků, zpevnění hrází, výsadbu dřevin a vodních rostlin, instalaci mobiliáře včetně vodníka a obří ryby, vybudování mlátového chodníku a dětského hřiště zaplatil městský obvod Ostrava-Jih zhruba 10 milionů korun. Za finanční podporu projektu ve výši 200 tisíc korun patří poděkování také společnosti Liberty Ostrava a.s. Věřím, že se areál stane příjemným cílem procházek,“ uvedl místostarosta Otakar Šimík, který za záměrem revitalizace od jeho počátku stojí.

Areál bude postupně doplněn o edukační tabule, radnice také chystá ve spolupráci s místními spolky zahrádkářů a rybářů akci pro veřejnost. Do areálu není možno vjíždět auty, vzhledem k jeho dostupnosti s nemožností parkovat v těsné blízkosti by měl být cílem pěších či cyklistů.