Ostravu-Jih povede koalice ANO a SPOLU v čele se starostou Martinem Bednářem

21/10 2022

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městského obvodu a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." Ve čtvrtek  20. října 2022 složilo tento slib čtyřicet pět členů zastupitelstva nejlidnatějšího ostravského obvodu. Ti na základě výsledků komunálních voleb zastupují celkem pět politických stran: ANO, SPOLU, SPD, Ostravak a Piráti.

Zastupitelstvo městského obvodu stanovilo počet členů rady městského obvodu na 11, a to ve složení: starosta, 5 místostarostů a 5 členů rady. Oproti předchozímu období dojde k úsporám v oblasti mzdových nákladů, neboť se o jednoho snížil počet uvolněných radních. Počet neuvolněných radních se zvýšil o dva. K úspoře dojte také díky snížení počtu členů v komisích a výborech.

Ostravu-Jih povede koalice ANO a SPOLU v čele se starostou Martinem Bednářem

Zastupitelstvo městského obvodu svěřilo členům rady zabezpečování konkrétních úkolů takto:

Starostovi Martinu Bednářovi (ANO) na úsecích vnitřního kontrolního systému, zadávání veřejných zakázek, legislativní činnosti, obrany státu, ochrany obyvatelstva a požární ochrany, veřejného pořádku, záležitostí volených orgánů městského obvodu, propagace, marketing a kultura městského obvodu.
První místostarostka Markéta Langrová (ANO) bude dále zodpovídat za bytové hospodářství – správu DaBF, technický provoz a údržbu majetku, nově přibydou majetkové vztahy.
Místostarostovi Otakaru Šimíkovi (ANO) byly svěřeny komunální služby, doprava a silniční hospodářství, památkové péče, správa movitého majetku sloužícího potřebám úřadu a správa informačního systému.
Místostarosta Radim Ivan (SPOLU) bude zodpovídat za úseky strategického rozvoje, sociální péče, sociálně právní ochrany dětí, školství a tělovýchovy, prevence kriminality.
Místostarostka Martina Vavříková (ANO) má svěřeny úseky financí a rozpočtu, veřejnosprávní kontroly
Místostarosta Jiří Stráník (SPOLU) bude zodpovídat za investiční výstavbu.
Neuvolněnými radními jsou Vlasta Gazdová (ANO), Tomáš Gemela (ANO), Jana Hellerová (ANO), Petr Pražák (SPOLU) a Jan Vavroš (ANO).
Zastupitelstvo rovněž odsouhlasilo zřízení devítičlenného finančního výboru a sedmičlenného kontrolního výboru.
Nová rada se k prvnímu pracovnímu jednání sejde již dnes 21. 10. 2022.