Pískovcová kráska již spokojeně vévodí renovované kašně

27/11 2020

Právě návrh na renovaci kašny před poliklinikou v Hrabůvce byl se ziskem 1061 hlasů jednoznačně nejúspěšnějším návrhem participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018. Úspěšná technická zkouška předvedla vodní hladinu s efektem příboje. V plné kráse s vodním příbojem se kašna uvede do života na jaře příštího roku.

Pískovcová kráska již spokojeně vévodí renovované kašně

V původním návrhu, který zpracoval tým architektů pod vedením architekta Davida Kotka, byla místo obkladu použita pouze betonová stěrka a socha umístěna bez podstavce. Bohužel v průběhu projektových příprav se ukázalo, že ani jedno z řešení není vhodné. „S ohledem na údržbu a odolnost proti vandalismu byl přidán obklad z permlované žuly. Po poradě s restaurátory jsme nakonec museli upustit i od návrhu umístit sochu bez podstavce, protože hrozilo poškození častým kontaktem pískovcové sochy s vodní hladinou,“ upřesnil David Kotek.

Stavební úpravy začaly letos v dubnu, s ohledem na zpoždění dodávky obkladového kamene však bylo dílo dokončeno nyní v listopadu oproti původně plánovanému srpnu.

 

Místostarostka Hana Tichánková, která byla přítomna včerejší technické zkoušce, popsala také proces, týkající se sochy Zdraví/Sedící žena, kterou v letech 1977 - 1981 vytvořil sochař Mikuláš Rutkovský: “O původní skulpturu se v době renovace kašny postaral sochař a restaurátor Jan Šnéberger. Z jejího povrchu důkladně odstranil nečistoty (prach, mech), opravil trhliny i výrazný defekt na levém rameni sochy. Následně byla Sedící žena chemicky ošetřena. Díky zpevnění struktury materiálu a zamezení vnikání vlhkosti do kamene se významně zpomalí degradace díla.

 

V letošním  5. ročníku participativního rozpočtu s názvem „Náš Jih“ se o přízeň téměř 5000 hlasujících ucházelo 41 návrhů místních občanů, realizovat se bude 15 z nich za zhruba 9. 980.000 korun. Nejvíce hlasů získal projekt s názvem „Zachraňme jediný pramen na Jihu!“

Díky participativnímu rozpočtování s  názvem „Náš Jih“ (dříve Společně tvoříme Jih)  se již realizovalo 48 nápadu  za více než 29 milionů korun, na 8 z nich se ještě pracuje. Všechny informace jsou k dispozici na webu nasjih.cz.