Radnice Ostravy-Jih pokračuje v kontrolách obecních domů. Výsledkem jsou výzvy k odstranění nežádoucího chování i ukončení nájmu

4/8 2021

Dodržování povinností nájemců, ověření počtu nahlášených osob žijících v bytě i technický stav bytů včetně závad a poškození obecního majetku kontroluje radnice již 5 let.  V závěru července se zaměřili na obecní dům s 15 byty v Zábřehu.

Radnice Ostravy-Jih pokračuje v kontrolách obecních domů. Výsledkem jsou výzvy k odstranění nežádoucího chování i ukončení nájmu

K prvním kontrolám jsme vzhledem k množícím se stížnostem přistoupili  v roce 2017. Doposud jsme zkontrolovali celkem 868 bytů. V reakci na zjištění z kontrol jsme učinili potřebná opatření k ochraně slušných nájemců i obecního majetku.  Dosavadní obyvatelé 83 bytů dostali výpověď. Z nich doposud vrátilo byt 46, s ostatními je vedeno soudní řízení k vystěhování. Písemné upozornění k odstranění závadného chování a k dodržování platného a účinného domovního řádu pak obdrželo dalších 109 nájemců. Nedojde-li u nich k nápravě, ukončíme nájem také jim,“ uvedla místostarostka pro bytovou oblast Markéta Langrová.

Zatím poslední provedená hromadná kontroly bytů se bez předchozího upozornění uskutečnila ve středu 28.07.2021 odpoledne a znovu v náhradním termínu v pátek 30.07.2021 dopoledne v bytovém domě na ul. Patrice Lumumby v Ostravě-Zábřehu, ve kterém je situováno celkem 15 bytů. Kontroly se zúčastnili 3 zástupci oddělní bytového a technického odboru bytového a ostatního hospodářství a 2 zástupci odboru sociální péče zdejšího úřadu, a to s ohledem na skutečnost, že v domě bydlí rovněž senioři - osoby přestárlé a nezletilé děti. Všichni zastižení nájemci či uživatelé bytů byli při provádění kontroly vstřícní a se zástupci pronajímatele účinně spolupracovali, senioři pak využili sociálního poradenství poskytnutého přímo na místě sociálními pracovníky.

 

Podařilo se zkontrolovat celkem 11 bytů, obyvatelé 3 bytů se ani při opakované návštěvě nepodařilo zastihnout a bude jim zaslána písemná výzva ke zpřístupnění bytu.

 

Ve většině zpřístupněných bytů bylo vše v pořádku - nebylo zjištěno žádné porušení podmínek nájemní smlouvy, domovního řádu či dalších právních předpisů vyplývajících z občanského zákoníku. Porušení povinností bylo zaznamenáno ve čtyřech bytech, a to přenechání bytu do podnájmu třetím osobám nebo bydlení neevidovaných osob či umístění věcí a odpadu do společného prostoru sušárny. Všechny případy bude radnice neprodleně řešit.

 

Klidné a bezpečné bydlení považuje vedení Jihu za jednu z priorit a v kontrolách hodlá průběžně pokračovat. „Důvodem je opětovný nárůst stížností. V době covidových opatření zůstávají obyvatelé více doma a více si všímají nežádoucího chování ostatních,“ vysvětlila místostarostka Langrová.