Radnice se jistí proti nespolehlivým nájemcům obecních bytů

26/8 2020

Obdobně jako většina pronajímatelů se také městský obvod Ostrava-Jih rozhodl využít zákonné možnosti zajistit si plnění povinností souvisejících s nájmem bytů. Noví nájemci obecních bytů budou muset od 1. září 2020 skládat peněžitou jistotu (dříve nazývanou kauce) ve výši trojnásobku základního měsíčního nájemného. Tato povinnost vznikne u bytů pronajímaných za smluvní nájemné, u nízkonákladového bydlení a také při uzavření dohody o  přistoupení k dluhu jako náhrada za dosavadní předplacení nájmu.

Radnice se jistí proti nespolehlivým nájemcům obecních bytů

V praxi to znamená, že nájemce před podpisem nájemní smlouvy musí složit stanovenou finanční částku na vyčleněný bankovní účet zřízený městským obvodem. Ta mu bude v plné výši vrácena po skončení nájmu nebo použita na pokrytí dluhu, vzniklého z důvodu neplacení nájmu, služeb nebo škod způsobených nájemcem v bytě.

 

Hlavním důvodem skládání peněžité jistoty byl stále vzrůstající počet případů, kdy obvod musel na vlastní náklady odstraňovat závady nebo škody způsobené v bytech dosavadními uživateli. Uvedené náklady se často nedaří zpětně vymoci a navíc se navyšují o soudní výlohy spojené s vymáháním těchto pohledávek,“ uvedla místostarostka Markéta Langrová s tím, že jen za poslední dva roky dosáhla částka, kterou nájemníci dluží, výše 1, 6 milionů korun.