Radnice zve občany na veřejné projednání projektu Regenerace Hrabůvky

9/4 2019

Městský obvod Ostrava-Jih připravuje revitalizaci rozsáhlého prostoru v části Hrabůvka. Lidé mohou získat více informací a k projektu se vyjádřit na veřejném setkání ve středu 17. dubna 2019 v 18 hodin v kulturním domě K-Trio.

Radnice zve občany na veřejné projednání projektu Regenerace Hrabůvky

Projekt Regenerace Hrabůvky se týká prostoru od nákupního střediska na Horní ulici, přes finanční úřad, podél celé ulice Dr. Martínka až ke kostelu. Celá proměna proběhne v pěti jednotlivých etapách, které jsou v různých fázích připravenosti a realizace. Vloni  již proběhla výstavba nového parkoviště za poliklinikou, postupují stavební práce na Náměstí Jih. Na prostor před Poliklinikou se bude zadávat prováděcí projektová dokumentace, navazující projekt „Jezírko“ je ve  fázi studie, na kterou plynule navazuje projekt Zeleň Savarin, kde se realizaci předpokládá v tomto, nejpozději v příštím roce.

Zveme občany na veřejné projednání, které se bude konat 17. dubna v 18 hodin v kulturním domě K-TRIO v Hrabůvce na ul. Dr. Martínka 4. Věřím, že lidé využijí možnost se k celému záměru vyjádřit, dát své náměty a získat další informace. Výstup z tohoto projednání bude mimo jiné dále použit jako podklad k tvorbě připravovaného Strategického plánu městského obvodu,“ uvedl Jan Dohnal, místostarosta, jež má v gesci mimo jiné strategický rozvoj.