Roušky dostane do poštovní schránky více než dvacet tisíc seniorů v Ostravě-Jihu

30/3 2020

Městský obvod Ostrava-Jih zajistil ochranné roušky pro více než dvacet tisíc obyvatel Jihu, kteří v tomto roce dosáhnou věku šedesát pět a více let. Spolu s rouškou najdou senioři v doručeném balení také návod k údržbě bavlněné roušky a přehled telefonních kontaktů pro zajištění pomoci.

Roušky dostane do poštovní schránky více než dvacet tisíc seniorů v Ostravě-Jihu

Doposud jsme zajistili díky pomoci našich zaměstnanců, občanů, neziskovek, ale třeba také učitelek z mateřských škol, roušky pro tři sta šedesát obyvatel domů s pečovatelskou službou. Díky zajištění velké dodávky roušek je nyní můžeme doručit všem seniorům z Jihu, kterým je šedesát pět a více let. Od úterý budeme roušky roznášet. Půjde-li vše dobře, najdou je všichni senioři ve svých poštovních schránkách do konce tohoto týdne,“ uvedl starosta obvodu Martin Bednář s tím, že obvod řeší další nákupy roušek.

 

S adresnou roznáškou více než dvou desítek tisíc roušek pomohou lidé z radnice i dobrovolníci.