Senioři z Jihu si užijí jednodenní zájezdy díky dotaci Moravskoslezského kraje zdarma

5/4 2019

Občané Ostravy-Jihu, starší 60 let, se mohu zdarma zúčastnit pěti jednodenních poznávacích zájezdů. Úřad městského obvodu získal finanční dotaci z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 na projekt Poznávací zájezdy pro seniory. Hlavním cílem projektu je přispět ke snížení osamělosti, umožnit seniorům změnit stereotypní způsob života a ve společnosti vrstevníků načerpat nové síly a zajímavé zážitky z cest po naší krajině.

Senioři z Jihu si užijí jednodenní zájezdy díky dotaci Moravskoslezského kraje zdarma

V rámci projektu bude uskutečněno 5 jednodenních poznávacích zájezdů určených seniorům z městského obvodu Ostrava-Jih. Senioři nad 60 let navštíví Muzeu řeznictví a Žerotínský zámek, Baťův kanál (výlet lodí), zámek ve Velkých Losinách včetně výroby Ručního papíru a budou absolvovat prohlídku zámku Lednice s přilehlým parkem. Termíny zájezdů jsou naplánované od dubna do června 2019 (přesné termíny zájezdů budou průběžně zveřejňovány).

První zájezd se uskuteční 29.4.2019:
Výjezd 8:00 od ÚMOb-Jih směr Valašské Meziříčí - MP Krásno (Muzeum řeznictví), zde je objednána exkurze na 9:30, odpoledne poté objednána prohlídka Zámku Žerotínů, který se rovněž nachází ve Valašském Meziříčí.

Zájemci o účast na zájezdech (senioři nad 60 let), kteří mají trvalé bydliště v obvodu Ostrava-Jih, se mohou přihlásit na zájezdy na odboru sociální péče u paní Žanety Toderové DiS., zaneta.toderova@ovajih.cz, tel.: 599 430 451.