Školy v městském obvodu Ostrava-Jih přivítají tisíc prvňáčků

31/8 2016

Začátek nového školního roku je pro nejlidnatější městský obvod v Ostravě velkou událostí. Mateřské a základní školy v obvodu Jih zaplní celkem více než 10 tisíc dětí, z nich zhruba tisíc zasedne do školních lavic poprvé.

Školy v městském obvodu Ostrava-Jih přivítají tisíc prvňáčků

K zápisům do prvních tříd letos přišlo v městském obvodu Ostrava-Jih 1021 dětí. To je opět méně než v předchozím roce, odpovídá to však demografickému vývoji v posledních letech. Nejvíce prvňáků je zapsáno na ZŠ Kosmonautů 15 v Zábřehu. Celkem nastoupí v obvodu Jih do základních škol cca 7600 žáků a do mateřských škol 3200 dětí. Přesný počet se ujasní v průběhu září.

Naplněnost našich škol a školek není ideální, ale můžeme uspokojit všechny rodiče a děti z našeho obvodu a poskytnout kvalitní vzdělání, včetně různých zaměření, i celou řadu mimoškolních aktivit. Ve školkách otevíráme také další dvě třídy pro děti od dvou let,“ uvedl radní pro oblast školství Adam Rykala Na základě velkého zájmu rodičů městský obvod 1. září otevírá pro děti od 2 let nově třídy v MŠ Adamusova v Hrabůvce a v MŠ Za Školou v Zábřehu. Jedna třída pro nejmenší byla otevřena už loni v MŠ A. Kučery v Hrabůvce.

Kvalita výuky i zázemí ve školách patří mezi priority městského obvodu. „Základní školy a postupně i všechny mateřské školy dostanou tzv. interaktivní tabule. Připravujeme další rozšiřování odborných učeben na školách, např. pro výuku fyziky, chemie nebo jazyků. Naší snahou je děti více vést také ke sportu. Příkladem může být opravený školní bazén v Hrabůvce, modernizace hřišť u škol a připravujeme také atletické mistrovství pro žáky 8. a 9. tříd. Pokračuje zároveň projekt „Do školy na kole, u školy bezpečně“ v podobě pořízení tzv. cykloboxů u škol. V mateřských školách uvažujeme o plošném zavedení výuky angličtiny pro předškoláky,“ doplnil Adam Rykala.

Ani o prázdninách školy nezely prázdnotou, probíhaly tam rekonstrukce a opravy. Mezi největší letošní akce v obvodu patří opravy sociálních zařízení, například na ZŠ Šeříkova nebo ZŠ V. Košaře. V plánu je ještě zateplení a výměna oken školní družiny a oprava školního hřiště na ZŠ Srbská. V mateřských školách se opravily zahradní terasy v MŠ Tylova a chodníky v zahradě MŠ Za Školou. V MŠ Mjr. Nováka byly vyměněny dveře a okna. V dalších měsících se plánuje výměna oken a dveří v MŠ J. Maluchy a opravy plotů na MŠ Klegova a MŠ Chrjukinova.

V základní škole na ulici Mitušova, která byla sloučena se sousední školou, bude výuka pokračovat stejně jako před prázdninami v obou objektech. Nově příchozí děti nastoupí do prvních tříd v budově původní ZŠ Mitušova 16, kde budou otevřeny 3 první třídy.

Městský obvod má 18 základních a 30 mateřských škol. Zaměstnávají 2000 pracovníků, z toho je 610 učitelů. Analýza školských zařízení na území městského obvodu Ostrava-Jih ukázala, že současná průměrná obsazenost základních škol je pouze 62 % (vztažena k maximální kapacitě 34 žáků na třídu). Podstatně vyšší je obsazenost mateřských škol a to 87 %, ale i tak tam zůstává cca 300 nevyužitých míst.