Společně tvoříme Jih: obyvatelé navrhli na zlepšení života v obvodu 45 projektů

3/7 2019

Radnice nejlidnatějšího městského obvodu se již 4. rokem umožňuje obyvatelům zapojit se do rozhodování o veřejných financích.  Na jejich nápady, co v obvodu vybudovat, zlepšit či uspořádat, vyčlenila v rámci 4. ročníku participativního rozpočtu opět sedm milionů korun. Přibližně polovina zaslaných návrhů se týká výstavby nebo rekonstrukce dětských a sportovních hřišť. Nechybí však ani zajímavé projekty z oblasti historie.

Společně tvoříme Jih: obyvatelé navrhli na zlepšení života v obvodu 45 projektů

Obyvatelé Jihu měli letos na podávání návrhů celý květen a červen a do uzávěrky podali o 10 projektů více než vloni. Radnice vyčlenila i pro tento rok 7 milionů korun, o jejichž uplatnění hlasováním rozhodnou samotní občané. V praxi našeho Jihu to znamená, že v každé části obvodu (Hrabůvka, Zábřeh, Dubina  a Bělský Les, Výškovice) bude na základě hlasování veřejnosti realizován minimálně jeden projekt. Maximální výše nákladů pro jeden projekt je 1.750.000 korun,“ uvedla místostarostka Hana Tichánková.

Mezi návrhy tradičně dominují dětská hřiště a sportoviště. Část návrhů se týká doplnění laviček, oprav nebo vybudování chodníků a doplnění městského mobiliáře. Nechybí ani tři projekty z oblasti historie. Některé projekty doslova míří na sousedskou pospolitost, a to formou návrhů na různá posezení, veřejná ohniště, ale i přírodní zahrady.

Podané návrhy nyní prochází technickou analýzou, která bude hodnotit jejich proveditelnost. Ty pak postoupí do hlasování a budou zveřejněny v září tohoto roku. V rámci předchozích tří ročníků zatím vzniklo nebo se uskutečnilo celkem 38 projektů, na dalších se pilně pracuje.  

Všechny informace naleznou zájemci na www.spolecnetvorimejih.cz, aktuální dění lze sledovat také na  facebook.com/spolecnetvorimejih