Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Starostou Ostravy-Jihu bude i nadále Martin Bednář

Poslední změna: Čtvrtek 15.11.2018 14:35

Ustavující zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih 14. 11. 2018 rozhodlo, že starostou nejlidnatějšího obvodu Ostravy bude i nadále Martin Bednář (ANO). Dalšími členy devítičlenné rady jsou koaliční partneři z hnutí Ostravak a ODS.

Nově zvolená rada má devět členů - 5 z vítězné strany ANO 2011 (Martin Bednář,  Hana Tichánková, Markéta Langrová, Otakar Šimík, Jana Hellerová), 2 členy bude mít Ostravak (Dagmar Hrabovská, Zdeněk Hübner) a 2 členy ODS (Jan Dohnal, Ivona Klímová).

Ve 45členném zastupitelstvu má nová koalice celkem 27 mandátů. Kromě tří koaličních stran jsou v zastupitelstvu zastoupeny další 4 strany - KSČM, LEČO - LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA, Piráti a SPD. Slib včera složilo 43 ze 45 zastupitelů, dva se z účasti na jednání omluvili.

Rada městského obvodu - svěření konkrétních úkolů na úsecích:

Bc. Martin Bednář, starosta
-          vnitřního kontrolního systému
-          zadávání veřejných zakázek
-          legislativní činnosti
-          obrany státu, ochrany obyvatelstva a požární ochrany
-          veřejného pořádku
-          vnitřních věcí státu
-          záležitosti volených orgánů městského obvodu

Mgr. Dagmar Hrabovská,  místostarostka
-          školství, kultury a tělovýchovy
-          prevence kriminality

Mgr. Jan Dohnal, místostarosta
-          strategického rozvoje
-          sociální péče
-          sociálně právní ochrany dětí

Bc. Zdeněk Hübner, MBA, místostarosta
-          komunálních služeb
-          dopravy a silničního hospodářství
-          památkové péče

Markéta Langrová, místostarostka
-          bytového hospodářství – správy DaBF
-          technického provozu a údržby majetku

Ing. Otakar Šimík, místostarosta
-          majetkových vztahů
-          financí a rozpočtu
-          veřejnosprávní kontroly
-          správy movitého majetku sloužícího potřebám úřadu
-          správy informačního systému

Ing. Hana Tichánková, místostarostka
-          investiční výstavby
-          stavebně správního řízení
-          životního prostředí
-          vodního hospodářství a ochrany vod
-          památkové péče
-          propagace a marketingu městského obvodu

 

Neuvolnění členové rady

Bc. Jana Hellerová, radní
PaedDr. Klímová Ivona, radní

 

 

Akce dokumentů

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka


Úřední hodiny »