Starostové se shodli s poslanci: obce potřebují účinnou vymahatelnost práva. Práceschopné musí živit jejich práce, ne dávky. Inkluze nefunguje

28/2 2019

Poslanci zvolení za Moravskoslezský kraj a starostové ostravských městských obvodů se ve středu 27. února 2019 již podruhé sjeli na radnici městského obvodu Ostrava-Jih, aby diskutovali o problémech samospráv, k jejichž řešení chybí obcím potřebná opora v zákoně. Došlo i na zneužívání sociálního systému, situaci kolem ubytoven a problémy s inkluzí ve školách.

Starostové se shodli s poslanci: obce potřebují účinnou vymahatelnost práva. Práceschopné musí živit jejich práce, ne dávky. Inkluze nefunguje

S patnácti starosty městských obvodů si vyměnilo názory pět poslanců - Andrea Babišová, Zuzana Ožanová a Aleš Juchelka z ANO, Lukáš Černohorský od Pirátů a Leo Luzar z KSČM. Na jednání přišli také zástupci petičního výboru v čele s Petrem Drastichem z ul. Hulvácká v Zábřehu, kde se nachází problémová ubytovna. Petice žádající spravedlivé nastavení systému sociálních dávek a dávek pomoci v hmotné nouzi tak, aby motivoval lidi k práci, nikoli pobírání dávek, již dorazila do Parlamentu České republiky k projednání.

Setkání iniciované Sborem starostů moderoval starosta Martin Bednář. Přítomní se shodli, že sociální dávky by měli dostávat opravdu potřební, handicapovaní a senioři, nikoli lidé, kteří nepracují a pracovat nechtějí. Diskutovány byly problémy s nepřizpůsobivými obyvateli ubytoven i reálné dopady inkluze ve školách, které nastínila místostarostka pro oblast školství Dagmar Hrabovská: “Je třeba si uvědomit, že současná inkluze přináší nejen společné vzdělávání, ale i vznik segregovaných škol, jelikož rodiče raději pro své děti volí školy mimo okolí ubytoven, mimo třídy, kde musí pedagog zohledňovat specifické požadavky části žáků, což se v konečné podobě podepisuje na kvalitě vzdělání.“ Poslankyně Ožanová se vyjádřila stručně: „Za mne osobně je současná aplikace inkluze katastrofa.“

Poslanec Aleš Juchelka nastínil řadu připravovaných opatření, která mají ambici problémový stav výrazně ovlivnit, například tvrdá revize sociálních dávek, sloučení příspěvků a doplatků na bydlení, nastavení přísných hygienických norem ubytoven, živnostenské oprávnění k pronajímání více než tří bytů, školní docházku dětí spojit s vyplácením dávek a sociální prací s rodinami či zvýšit vymahatelnost práva při rušení nočního klidu. Všechna tato opatření jsou podle Juchelky v legislativním procesu a jejich reálný dopad by se mohl projevit do konce příštího roku.

Diskutovalo se také k problematice soukromých pozemků pod komunikacemi, odhlučňovacím stěnám i možnosti zrušení zpoplatnění ulice Místecké.