V nejlidnatějším městském obvodu bude pomáhat nová příspěvková organizace - Centrum sociálních služeb Jih

26/6 2019

Zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih na červnovém jednání rozhodli o zřízení příspěvkové organizace k poskytování sociálních služeb. Důvodem je stále stoupající počet žadatelů o tyto služby, které již není schopen zajistit odbor sociální péče. Centrum sociálních služeb Jih bude mimo jiné i díky možnosti vícezdrojového financování schopno  poskytovat občanům potřebné služby efektivněji a v požadovaném rozsahu.

V nejlidnatějším městském obvodu bude pomáhat nová příspěvková organizace - Centrum sociálních služeb Jih

Populace stárne a v obvodu se zvyšuje počet seniorů, kteří v domácím prostředí potřebují pomoc sociální služby v běžných činnostech, včetně sebeobsluhy či hygieny. S nárůstem žádostí o zprostředkování pečovatelské služby jsme se dostali do situace, kdy nejsme schopni požadavky kapacitně zvládnout. V této chvíli na odboru sociální péče evidujeme 40 odmítnutých žádostí. To chceme díky zřízení Centra sociálních služeb Jih změnit, vysvětlil místostarosta Jan Dohnal s tím, že obvod poskytuje nejen pečovatelské služby v rámci terénní činnosti, ale i odlehčovací pobytovou službu v zařízení denního pobytu pro seniory s kapacitou 14 lůžek a nepřetržitým provozem.

Příspěvková organizace je zřízena k 1. 7. 2019, vlastní provoz zahájí od nového roku s plánovaným ročním rozpočtem ve výši 22,5 milionů korun. Přejde do ní 36 dosavadních zaměstnanců odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Ředitelkou byla jmenována Ing. Lucie Blahutová, dosavadní vedoucí ekonomického útvaru příspěvkové organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Pro současné uživatele služby se nic nezmění, dojde pouze k uzavření nových smluv s Centrem sociálních služeb Jih.