Všechny mateřské školy v obvodě Ostrava – Jih dostaly interaktivní tabule

19/12 2016

Mateřské školy v nejlidnatějším městském obvodě v Ostravě byly v uplynulých týdnech vybaveny moderním výukovým zařízením. Interaktivní tabule má nyní všech 30 zdejších mateřských škol. Celkem stály téměř 2 miliony korun.

Všechny mateřské školy v obvodě Ostrava – Jih dostaly interaktivní tabule

„Kvalita výuky a zázemí v základních i mateřských školách patří mezi naše priority. Moderní vybavení je důležitou součástí vzdělávání i zpestřením denního programu. Chtěli jsme přispět k tomu, aby našim dětem nebyly vyspělé technologie cizí a měli k nim přístup od malička, což může v budoucnu mimo jiné ovlivnit jejich vztah k technice a technickému vzdělání,“ vysvětlil Adam Rykala, radní městského obvodu Ostrava – Jih, který má na starosti oblast školství.

Do mateřských škol nechal zřizovatel nainstalovat celkem 30 interaktivních tabulí, přednostně do tříd pro předškoláky. Mezi posledními byly například MŠ Gurťjevova a MŠ Chrjukinova v Zábřehu. Jedná se o tabule SMART Board, součástí je i dataprojektor a výukový software.  Cena jedné tabule je
67 tisíc korun.

„Tabule budou součástí vzdělávacího programu. Vytvářením interaktivních pracovních listů zpestřují dětem denní činnosti, logopedické nebo grafomotorické prvky, zrakově pohybovou koordinaci, prostorové vnímání, podporují rozvoj čtenářské a matematické dovednosti dětí a mnohé další,“ doplnila Gabriela Tóthová, vedoucí oddělení školství a kultury Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih. V mateřských školách tak budou mít děti možnost shlédnout reálná videa k tématům, fotky a obrázky všeho druhu. Děti mohou využívat program také ke kreslení a tvoření obrazců.

Městský obvod Ostrava – Jih má 18 základních a 30 mateřských škol. Do mateřských škol chodí zhruba 3200 dětí.