Žádost o přehodnocení rozhodnutí ohledně plánovaného rušení počtu poboček České pošty v městském obvodu Ostrava-Jih

4/4 2023

Radní nejlidnatějšího obvodu města Ostravy dnes na mimořádné radě schválili znění dopisu, následně odeslaného k rukám ministra vnitra ČR Víta Rakušana a pověřeného zástupce generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána s argumenty a žádostí o zachování alespoň 4 poboček České pošty v našem obvodu a zjednodušení podmínek provozu Pošty Partner.

Žádost o přehodnocení rozhodnutí ohledně plánovaného rušení počtu poboček České pošty v městském obvodu Ostrava-Jih

 

Vážený pane ministře,

zcela určitě nejsem první ani poslední, kdo se na Vás v těchto dnech obrací  s žádostí o přehodnocení rozhodnutí ohledně plánovaného rušení počtu poboček České pošty.

Jak hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, tak primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura Vám již v zaslaném dopise uvedli zásadní argumenty z hlediska Moravskoslezského kraje a města Ostravy jako celku.

Osobně si jako starosta městského obvodu Ostrava-Jih dovolím upozornit zejména na konkrétní dopady případného realizovaného návrhu na náš městský obvod. Ten je svými sto tisíci obyvateli nejlidnatějším obvodem města Ostravy a jakkoli odůvodněnou transformaci České pošty pocítí skutečně bolestně, neboť více než 30% jeho obyvatel tvoří senioři.

U nás na Jihu zůstanou podle zaslaných informací k plánovaným změnám v síti pouze 2 pobočky z původních 8, tj. 1 pobočka pro 50 774 obyvatel. Navíc vzdálené více než 3 km, přičemž jedna z nich se bude nacházet ve velkém nákupním centru Avion Shopping Park Ostrava, jehož spádovost dalece přesahuje nejen hranice městského obvodu, ale i celého statutárního města Ostravy a tato pobočka je tak ze značné části využívána návštěvníky zmíněného nákupního centra, přičemž její kapacita je podle mých zkušeností i informací, které dostávám od obyvatel městského obvodu, zcela vyčerpána.

V Českých Budějovicích se srovnatelným počtem obyvatel bude od 1. 7. 2023 fungovat 1 pobočka pro 12 574 obyvatel, v Olomouci 1 pobočka pro 15 046 obyvatel, v Karviné 1 pobočka pro 13 113 obyvatel (přehled srovnání viz příloha).

Obdobné plánování opodstatněně vzbuzuje otázku, podle jaké metodiky se při plánování rušení poboček postupovalo. Bohužel to vypadá, že tak bylo činěno „od vzdáleného stolu“ bez znalosti reálného prostředí dané lokality.
Dovoluji si v této souvislosti upozornit na skutečnost, že má v rámci Ostravy-Jihu dojít k zrušení pobočky na ul. Horní 1492/55 v Hrabůvce, kde jsme při rekonstrukci objektu ve správě našeho městského obvodu v roce 2018 provedli rekonstrukci tak, aby odpovídala požadavkům České pošty a navíc uhradili dodatečné stavební úpravy ve výši 500 080 Kč. Uvedené prostory poště pronajímáme za zvýhodněné čtvrtinové nájemné oproti jiným nájemcům v daném objektu.

Neprojednat v dostatečném předstihu avizované změny se zástupci obcí považuji za skutečně nešťastné. Od pátku 31. 3. 2023 permanentně odpovídám obyvatelům našeho obvodu na četné dotazy ohledně budoucí dostupnosti služeb České pošty, a to bez předjednání a srozumitelného zdůvodnění. V této situaci tak mohu odpovídat pouze, že Česká pošta rozhodla, což je skutečně málo.


Vážený pane ministře, jménem obyvatel Ostravy-Jihu Vás proto zdvořile žádám o řádné projednání a následnou optimalizaci avizovaných změn tak, aby Česká pošta mohla i nadále poskytovat občanům našeho obvodu a celé naší země své služby v důstojném a opodstatněném rozložení poboček, protože plánovaný rozsah redukce poboček v podmínkách našeho městského obvodu je zcela nepřijatelný.


Z výše uvedených důvodů trváme na zachování celkem 4 poboček v jednotlivých městských částech našeho obvodu, což vzhledem k  počtu obyvatel Ostravy-Jihu znamená 1 pobočku pro 25 387 obyvatel. Navrhujeme rovněž zvážit zjednodušení podmínek provozu Pošty Partner, provozované smluvním partnerem a zajišťujícím základní poštovní služby.

 

S úctou

 

Bc. Martin Bednář
starosta městského obvodu Ostrava-Jih