Zápach z průmyslové zóny Hrabová vyvolal diskuzi a podněty k zlepšení situace v zasažených městských částech

15/6 2021

K otevřenému dialogu o problému, který již několik let trápí nejen obyvatele městského obvodu Ostrava-Jih, ale také přilehlé městské obvody Hrabová a Nová Bělá, vyzval starosta Martin Bednář. Jednání se v úterý 8. 6. 2021 na radnici Ostravy-Jihu zúčastnili nejen představitelé uvedených obvodů, města, krajského úřadu, Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, České inspekce životního prostředí, ale také zástupci občanů.

Zápach z průmyslové zóny Hrabová vyvolal diskuzi a podněty k zlepšení situace v zasažených městských částech

Těm dlouhodobě ztrpčuje život nepříjemný zápach. Jeden ze zástupců obyvatel uvedl: „Dusí se nám děti, bojíme se o zdraví, nemohu doma ani otevřít okno. Na jedné straně je tady chvályhodná snaha o zlepšení ovzduší formou kotlíkových dotací nebo ekologizace veřejné dopravy, na druhé straně se toleruje obrovské množství emisí produkované firmami v těsné blízkosti obytné zóny. V tomhle se skutečně nedá žít.“

 

Právě na základě opakovaných žádostí ze strany občanů o řešení situace inicioval starosta Ostravy-Jihu Martin Bednář společné jednání. „Cílem kulatého stolu, na který jsme „prostřeli“ nežádoucí zápach a zdroje pachových látek z ostravské průmyslové zóny CTPark v Hrabové, bylo vzájemně si poskytnout maximum souvisejících informací, společně zvážit dostupná data a možnosti dalšího vývoje situace. Velmi oceňuji korektní, otevřené jednání ze strany všech zúčastněných,“ řekl Martin Bednář.

 

Jak z téměř dvouhodinové diskuze vyplynulo, situaci komplikuje absence opory v platném zákonu o ochraně ovzduší v podobě stanovení pachových limitů, omezené možnosti výkonu kontrolní činnosti i kumulace producentů zápachu a emisí v zóně.

 

Náměstkyně primátora za oblast životního prostředí Kateřina Šebestová uvedla, že k dalšímu jednání bude kromě přítomných pozváno také vedení CTParku v Hrabové, včetně zástupců výrobních společností. „Pro mě je zásadní, abychom si řekli, jak dál a co je možné udělat pro zlepšení stavu komfortu života občanů. Proto jsme se rozhodli pozvat k příští diskuzi hlavně ty, kterých se to bezprostředně týká, tedy představitele jednotlivých firem. Obtěžující zápach není otázkou zřejmě jen jednoho provozu, ale kumuluje se v lokalitě z více zdrojů. Nechci, aby jeden obviňoval druhého, proto budou pozváni všichni najednou k jednomu stolu a všichni dostanou stejný prostor k prezentaci. Budu velmi ráda, když se zúčastní také zástupci obyvatel, protože jejich zpětná vazba je pro nás nejdůležitější,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.