Zastupitelé Ostravy-Jihu schválili rozpočet obvodu na rok 2021

18/12 2020

Schválení rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih proběhlo na prosincovém zasedání obecního zastupitelstva. V roce 2021 tak bude radnice hospodařit s rozpočtem ve výši 1,131 miliardy korun. Předpokládané celkové příjmy by měly dosáhnout 927 milionů korun. Rozpočet je zhruba o 160 milionů korun nižší než v předchozím roce.

Zastupitelé Ostravy-Jihu schválili rozpočet obvodu na rok 2021

Rozdíl, který činí 204 milionů korun, dle místostarosty Otakara Šimíka odpovídajícího za finanční a rozpočtový úsek, obvod pokryje díky kladným zůstatkům hospodaření z předchozích let i z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2020.

Navzdory složité době, poznamenané značným hledáním úspor a přísnějšími škrty, se oproti loňsku nijak nezměnil objem účelových dotací. Na projekty z oblasti školství, kultury, sportu, prevence kriminality a volného času jde z letošního rozpočtu znovu 3 552 000 korun. Udržet výši dotační částky se podařilo rovněž v případě projektů z oblasti sociální péče. Opět se jedná o 713 tisíc korun. Díky tomu, že byly účelové dotace schváleny už v prosinci, mohou  jednotlivé organizace peníze čerpat ihned začátkem ledna,“  vysvětlil místostarosta Šimík.

Přehled všech jednotlivých organizací, včetně přesné výše dotace přidělené konkrétnímu projektu, stejně jako rozpočet obvodu na rok 2021, je dostupný na webových stránkách obvodu.

Zhruba 22 % z celkového objemu rozpočtu je určeno na řadu investičních akcí. Mezi nimi mimo jiné dokončení projektu Zeleně za Lunou,  rekonstrukce podchodu na ulici Horní, revitalizace rybníků ve Výškovicích, vybudování parkovacích míst na ul. Jičínská, rekonstrukce jídelny DPS Odborářská, rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského, rekonstrukce ul. Alejnikovova, zateplení bytových domů, školních budov a další. Financovány budou rovněž projektové dokumentace, například na opravu podchodu u zastávky Tylova.