Zastupitelé rozdělili dotace

14/3 2017

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih na březnovém zasedání schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory pro rok 2017.

Zastupitelé rozdělili dotace

Účelové dotace budou směřovat do oblasti školství, kultury, sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže. Celkem bylo posuzováno 78 žádostí a zastupitelé nejlidnatějšího ostravského obvodu nakonec schválili částku 3 050 tisíc korun.

„Ve srovnání s loňským rokem jsme částku navýšili takřka o půl milionu korun a i do budoucna chceme směřovat tímto směrem. Tyto aktivity jsou pro nás důležité, jejich výsledkem je účelné využití volného času a v konečném důsledku například snížení kriminality,“ uvedl radní Adam Rykala, který má tuto oblast na starosti.

Účelové dotace budou poskytnuty také dvaceti organizacím v oblasti sociální péče, mezi které bude rozděleno 550 tisíc korun. Celkově tak byla z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih pro poskytnutí účelových dotací pro rok 2017 uvolněna částka 3 600 000 Kč.

Všem žadatelům, kteří projevili zájem, byla ze strany radnice poskytnuta pomoc a konzultace při sestavování projektů a kompletování žádostí. Byly projednávány formy zpracování, účel a výše požadované dotace, formální náležitosti žádostí. Nyní budou s příjemci uzavřeny smlouvy o poskytnutí účelové dotace, kterou se příjemci zavazují použít dotaci výhradně ke stanovenému účelu a vést řádnou evidenci čerpání finančních prostředků.