ZE DVOU ŠKOL BUDE JEDNA ZŠ KOSMONAUTŮ

15/6 2023

Nový školní subjekt bude moci v budoucnu efektivněji využívat výukových prostor škol, rozšíří se nabídka vzdělání i volnočasových kroužků a dosáhne na více dotací. To jsou hlavní důvody, proč zastupitelé na dnešním jednání schválili sloučení dosavadních ZŠ Kosmonautů 13 a ZŠ Kosmonautů 15 v Zábřehu pod nový subjekt s názvem ZŠ Kosmonautů.

ZE DVOU ŠKOL BUDE JEDNA ZŠ KOSMONAUTŮ

Uvedené školy dlouhodobě působí v jednom stavebně propojeném objektu, společně užívají tělocvičny, jídelnu a venkovní sportoviště. Díky sloučení se zjednoduší a zkvalitní také komunikace ohledně využití školního zázemí pro sportovní klub FC Ostrava-Jih, který na škole také působí. Pro žáky, jejich rodiče a učitele se sloučením nic zásadního nezmění. Současné třídy i metody výuky zůstanou zachovány, stejně jako smlouvy s pedagogy. Budoucí prvňáčci se při dubnových zápisech pro školní rok 2023/2024  zapsali s vědomím, že bude jednáno o možném sloučení obou škol do jednoho subjektu.

S návrhem sloučení byli od března 2023 postupně seznamováni zástupci vedení, školské rady i rodičů obou dotčených škol, sloučení bylo rovněž konzultováno se zástupci zřizovatele, kterým je městský obvod Ostrava-Jih.

Návrh zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih na zasedání 15. 6. 2023  projednali a po diskuzi s přítomnými zástupci škol a rodičů jednohlasně odsouhlasili sloučení obou škol a vznik nového subjektu ZŠ Kosmonautů k 1. 1. 2024.  Vedením sloučené školy pověřil zřizovatel, městský obvod Ostrava-Jih, dosavadního ředitele ZŠ Kosmonautů 15 Mgr. Marka Pabjana. V minulosti městský obvod Ostrava-Jih obdobně postupoval u ZŠ Mitušova 8 a ZŠ Mitušova 16, a také u ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové a ZŠ Klegova 27. Areál bývalé ZŠ Mitušova 8 v současnosti slouží k provozu Neurocentra Arcada a Speciální školy Diakonie ČCE školy pro děti s kombinovanými vadami.