Komise bytová

Předseda:

Stanislav Odstrčil,  odstrcil.s@volny.cz

Členové:

Radko Ďurčo
Mgr. Lucie Foldynová
Tomáš Gemela
Dagmar Holaňová
Marie Hrubá
Pavel Kolář
Romana Körösi
Bc. Vratislava Krnáčová
Bc. Václav Mrkvica
Jiří Stráník
Mgr. Hana Štanglerová
František Teplík


Obsahová náplň činnosti:
  • zásady pronájmů obecních bytů
  • výběrová řízení na pronájem obecních bytů
  • žádosti o uzavření nájemních smluv
  • žádosti o ukončení nájmu bytu dohodou
  • návrhy na ukončení nájmu bytu z důvodu porušování nájemních podmínek
  • návrhy na uzavření (prodloužení) smluv o ubytování
  • stížnosti na závadné chování osob bydlících v obec. bytových domech
  • výpovědi z nájmu bytu, výzvy před podáním výpovědi z nájmu bytu