Komise investiční, strategického rozvoje a výstavby

Předseda:

Ing. Karel Malík, karel.malik@ovajih.cz, 605 292 248

Členové:

Ing. Vlasta Gazdová
Ing. Lenka Holková
Bc. Vratislava Krnáčová
David Kotásek
Ing. et Ing. Leo Luzar
Dalibor Mouka
Ing. Jaroslav Nahodil
Bc. Pavlína Nováčková
Ing. Břetislav Riger
Bc. Petr Smoleň
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.
Ing. Marek Vysocký

Obsahová náplň činnosti:

 • vybrané investiční záměry, které připravuje:
  • odbor investiční
  • odbor dopravy a komunálních služeb
  • odbor školství a kultury
  • odbor bytového a ostatního hospodářství
 • projednání a vyjádření se k investičním záměrům právnických i fyzických osob, které se dotýkají rozvoje obvodu a kde se MOb Ostrava-Jih vyjadřuje k umístění stavby v rámci platného stavebního zákona
 • vyjádření se k projektům a záměrům týkajících se životního prostředí
 • vyjádření k strategickému plánu ve všech jeho fázích (vznik, implementace, naplňování)