Komise kulturní a školská

Předseda:

Mgr. Michaela Sudová, LL.B.,  styskalovam@gmail.com, 774 855 427

Členové:

Jan Gara
Ing. Lenka Holková
Jiřina Chlebovská
PaedDr. Ivona Klímová, MBA
Marie Malcharová
Mgr. Libuše Přikrylová, MBA
Mgr. Hana Štanglerová
Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.

Obsahová náplň činnosti:

  • záležitosti školských zařízení (vyhlášení volných dnů, souhlasy se zapojením do projektů, přijetí darů, odpisové plány, rozbory hospodaření, nakládání s majetkem organizací)
  • spolupráce s dětskými kluby, školskými zařízeními v MOb Ostrava-Jih
  • poskytování finanční podpory