Komise majetková

Předseda:

Stanislav Odstrčil, odstrcil.s@volny.cz

Členové:

Radka Čejková
Ing. Vlasta Gazdová
Petr Jakubek
František Janeček
Mgr. Petr Opletal
Ondřej Platko
Mgr. Libuše Přikrylová, MBA
Mgr. Ondřej Sýkora

Obsahová náplň činnosti:

Projednává a posuzuje záležitosti týkající se nemovitého majetku svěřeného MOb Ostrava–Jih; vydává stanoviska:

  • k prodeji, koupi, daru či směně svěřeného nemovitého majetku
  • k nabytí nemovitého majetku
  • k prodeji, koupi, daru či směně nesvěřeného nemovitého majetku
  • ke svěření či odejmutí nemovitého majetku MOb Ostrava-Jih
  • k uzavření nájemních smluv ke svěřeným pozemkům převážně za účelem umístění reklamního zařízení, restaurační zahrádky, stánku, parkovacího stání, parkoviště apod.