Komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální čistoty a pořádku

Předseda:

Mgr. Radim Ivan,  RadimIvan.SP@gmail.com

Členové:

Jiří Břenek
Eduard Cios
Michal Drnovský
Jan Gara
Tomáš Gemela
František Janeček
Ing. Petr Kopečný
Jaroslav Křístek
Dalibor Mouka
Jaroslav Musial
Bc. Petr Smoleň
por. Bc. Martin Šimek

Obsahová náplň činnosti:

  • posuzování dopravních situací včetně návrhů na změny v organizaci dopravy
  • vyjadřování se k záměrům na prodej, pronájem a směnu pozemků či dalším záměrům týkajícím se veřejného prostranství/projektů v oblasti dopravní infrastruktury
  • návrhy týkající se rekonstrukcí, oprav a údržby veřejných komunikací, správy městského mobiliáře, péče o zeleň a dalších činností odboru dopravy a komunálních služeb