Komise sociální

Předseda:

Bc. Jana Hellerová

jana.hellerova@ovajih.cz, tel.: 723 215 348

Členové:

Monika Adamíčková
Mgr. Jan Dohnal
Jiřina Chlebovská
Mgr. Simona Masaříková
Ing. Petr Pražák
Pavla Schulzová
Monika Šainarová
Mgr. Hana Štanglerová

Obsahová náplň činnosti:

  • hodnotí potřebu sociálních služeb na území MOb Ostrava–Jih
  • podporuje rozvoj sociálních služeb vycházejících z komunitního plánu v zájmu zachování optimální sítě potřebných služeb
  • hodnotí potřeby a dostupnost sociálně - zdravotní péče pro občany MOb Ostrava–Jih, zejména pak pro osoby invalidní a handicapované spoluobčany
  • spolupracuje se všemi organizacemi a skupinami, které se zabývají humanitární a sociální činností
  • zabývá se otázkami souvisejícími s činností nadací a nestátních organizací působících v sociální oblasti
  • navrhuje na základě schváleného rozpočtu výši finančních příspěvků (dotace, dary) jednotlivým organizacím, nadacím a nestátním organizacím působícím v sociální oblasti
  • podporuje rozvoj sociálních služeb na území MOb Ostrava–Jih