Komise sociální

Předseda:

Mgr. Hana Štanglerová,  hanastanglerova@seznam.cz, 603 573 780

Členové:

Irena Bláhová
Ing. Michal Breškovec
Josef Graňák
Bc. Jana Hellerová
Dagmar Holaňová
Jiřina Chlebovská
Jiřina Ivanová
Ing. Jiří Šlusař

Obsahová náplň činnosti:

  • hodnotí potřebu sociálních služeb na území MOb Ostrava–Jih
  • podporuje rozvoj sociálních služeb vycházejících z komunitního plánu v zájmu zachování optimální sítě potřebných služeb
  • hodnotí potřeby a dostupnost sociálně - zdravotní péče pro občany MOb Ostrava–Jih, zejména pak pro osoby invalidní a handicapované spoluobčany
  • spolupracuje se všemi organizacemi a skupinami, které se zabývají humanitární a sociální činností
  • zabývá se otázkami souvisejícími s činností nadací a nestátních organizací působících v sociální oblasti
  • navrhuje na základě schváleného rozpočtu výši finančních příspěvků (dotace, dary) jednotlivým organizacím, nadacím a nestátním organizacím působícím v sociální oblasti
  • podporuje rozvoj sociálních služeb na území MOb Ostrava–Jih