Dotace MSK na Ozdravný pobyt pro pro děti předškolního věku Základní a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.

Ozdravný pobyt pro děti mateřské školy.

Městský obvod Ostrava-Jih získal dotaci na projekt  „Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku Základní a mateřské školy Ostrava-Zábřeh“. Projekt bude spolufinancován z programu Ozdravný pobyty pro děti předškolního věku (ŽPZ/0542018)  Moravskoslezského kraje.

Ozdravný pobyt  je zaměřen na regeneraci a prevenci onemocnění horních cest dýchacích, na posílení imunitního systému a otužování žáků. Čtrnáctidenního ozdravného pobytu žáků předškolního věku se zúčastní 25 dětí spolu s vyučujícími a zdravotníkem.

Na spolufinancování projektu se podílet Moravskoslezský kraj, ÚMOb. Ostrava-Jih a Základní škola  a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 2600/6B.

Financování projektu „Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku Základní a mateřské školy Ostrava-Zábřeh":

Předpokládané financování - žádost (v tis. Kč)

celkové náklady

172

způsobilé náklady

172

nezpůsobilé náklady

0

dotace

155

spolufinancování ÚMOb. Ostrava-Jih

0

spolufinancování ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 2600/6B

17

předfinancování ÚMOb. Ostrava-Jih

172

předfinancování ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 2600/6B

0