Představení projektu

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih se zapojil do 35. výzvy Operačního programu Životní prostředí, která byla zaměřena na realizaci úspor energie. V rámci výzvy byla podána žádost o dotaci na zateplení objektu Základní školy Šeříková v Ostravě-Výškovicích a Základní školy A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce.

Cílem projektu je zajištění úspor energie na vytápění, snížení emisí a také snížení provozních nákladů, a to prostřednictvím zlepšení tepelně – izolačních vlastností dotčených objektů. Potenciál energetických úspor celkem byl vyčíslen na 2 943 GJ/rok.

V rámci projektu dojde k zateplení obvodových plášťů a střech, dále dojde k výměně stávajících oken a dveří v obvodovém plášti jednotlivých pavilonů dle opatření navržených v energetických auditech a projektových dokumentací.

Celkové náklady: 29 910 867 Kč
Celkové uznatelné náklady: 21 876 867 Kč
Celková výše podpory: 18 595 336 Kč
 
Místo realizace: Alberta Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka, Šeříková 33, Ostrava-Výškovice
Prioritní osa: 3
Výzva: XXXV. výzva OPŽP
 
Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14303