Představení projektu

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih se zapojil do 35. výzvy Operačního programu Životní prostředí, která byla zaměřena na realizaci úspor energie. V rámci výzvy byla podána žádost o dotaci na zateplení objektu Základní školy Srbská v Ostravě-Výškovicích.

Cílem projektu je zajištění úspor energie na vytápění, snížení emisí a také snížení provozních nákladů, a to prostřednictvím zlepšení tepelně – izolačních vlastností dotčeného objektu. Potenciál energetických úspor byl vyčíslen na 971 GJ/rok.

V rámci projektu dojde k zateplení obvodového pláště tepelnou izolací, zateplení stropů s podlahou nad venkovním prostorem - podhledů, náhradě stávajících meziokenních vložek a části prosklení vyzdívkami z tvárnic a následného zateplení a výměně otvorových výplní.

Místo realizace: Srbská 2, Ostrava-Výškovice
Prioritní osa: 3
Výzva:     XXXV. výzva OPŽP

Celkové náklady: 7 500 825 Kč
Celkové uznatelné náklady: 4 614 325 Kč
Celková výše podpory: 3 922 176 Kč

Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14315

logo-OPZP