Červený, bílý, modrý: dialog polsko-český

Projekt s polským městem Wodzislaw Slaski zaměřený na rozvoj sociálních služeb a rozvoje rodinných center.

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000806
Program: Interreg V-A Česko – Polsko, Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia
Prioritní osa: Spolupráce institucí a komunit
Hlavní partner: Miasto Wodzisław Śląski
Partner: statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Předpokládané náklady: 15 779,08 Eur
Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %): 13 412,21 Eur

V rámci projektu dojde k navázání spolupráce mezi Rodinným centrem Ostrava-Jih, wodzislawským rodinným centrem zvaným Dziupla a pracovníky v oblasti sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí. První aktivitou projektu je třídenní workshop ve Wodzislawi pro české a polské pracovníky rodinných center a úřadů, na kterém se účastníci podělí o své zkušenosti, porovnají oba systémy a prostředí, v němž pracují, a navrhnou způsoby, jak řešit nejzávažnější problémy. Pro děti, které rodinná centra navštěvují, jsou připraveny celkem tři aktivity.  Mladší děti z Ostravy a Wodzislawi ve věku do 11 let se zúčastní dvou jednodenních setkání, kde budou hrát společné hry a podívají se také do Dinoparku a Malého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Starší děti ve věku do 16 let se zúčastní dvoudenního pobytu v Beskydech a kromě sportovních aktivit si užijí také muzikohraní, které vychází z principů muzikoterapie. Společná realizace projektu a výměna zkušeností přispěje nejen ke zvýšení kvality poskytovaných služeb, ale také k navázání a posílení přátelských vazeb, prohloubení znalostí a růstu vzájemné důvěry.

 

cz-pl

 

 Bílá

Dinopark