Mateřské školy bez hranic

První společný projekt městského obvodu Ostrava-Jih a města Wodzisław Śląski. Projekt je zaměřen na spolupráci v oblasti rozvoje předškolního vzdělávání.

Název projektu: Mateřské školy bez hranic
Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000644
Program: Interreg V-A Česko – Polsko, Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia
Prioritní osa: Spolupráce institucí a komunit
Hlavní partner: Miasto Wodzisław Śląski
Partner: statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Předpokládané náklady: 35 892,25 Eur
Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %): 30 508,41 Eur

Anotace projektu:

V rámci projektu dojde k navázání spolupráce mezi českými a polskými mateřskými školami a jejich zřizovateli. Účastníci se podělí o své zkušenosti v oblasti vzdělávání a výchovy dětí a obecně v oblasti rozvoje předškolního vzdělávání. V průběhu realizace projektu se uskuteční setkání pedagogických pracovníků i dětí z obou měst, pro které je připraven bohatý program. Aktivity, které zajišťuje městský obvod Ostrava-Jih, jsou zaměřeny především na problematiku výuky technických a přírodovědných předmětů v mateřských školách (děti navštíví Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic), aktivity polského partnera jsou pro změnu zaměřeny na vzdělávání dětí s poruchami učení (uskuteční se společná návštěva dětí v interaktivním parku Rozrywki v Polsku). Společná realizace projektu a výměna zkušeností přispěje nejen ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání v obou komunitách, ale také k navázání a posílení přátelských vazeb, prohloubení znalostí a růstu vzájemné důvěry.

 

 

cz-pl

 

 Účastníci