Mateřské školy bez hranic - Zvířata ve městě

Projekt podpořený z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia

 

Logo CZ-PL


Název projektu: Mateřské školy bez hranic - Zvířata ve městě

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002861

Harmonogram realizace projektu: 01.09.2021 – 31.08.2022

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je posílení sítě vazeb a prohloubení spolupráce mezi městským obvodem Ostrava-Jih a městem Wodzisław Śląski v oblasti předškolního vzdělávání. Díky workshopům zaměřeným na ekologii si děti uvědomí význam a důležitost péče o životní prostředí v nadlokálním rozsahu. Společné setkání pedagogů z bou stran hranice, výměna zkušeností a osvědčených postupů pak přispěje ke zlepšení kvality předškolního vzdělávání.

Klíčové aktivity projektu:

KA č. 0 – Příprava projektu (01/2020-3/2021)

KA č. 1 – Řízení projektu (09/2021-8/2022)

KA č. 2 – Ekologické divadelní workshopy ve Wodzisławi Śląski (09/2021-05/2022), PL

KA č. 3 – Po stopách zvířátek (10/2021-05/2022, 18.10.2021), CZ

KA č. 4 – Wodzisławští rorýsi - ekologická vzdělávací aktivita (11/2021-05/2022), PL

KA č. 5 – Poznáváme a chráníme ptáky (11/2022-05/2022), CZ

KA č. 6 – Wodzisławské louky a jejich nájemci – ekologická vzdělávací aktivita (03/2022-08/2022), PL

KA č. 7 – Život se včelami (03/2022-08/2022), CZ

Partneři projektu:

Žadatel/Vedoucí partner: Miasto Wodzisław Śląski

CZ projektový partner: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Celkové výdaje, z toho spolufinancování z EU:

Celkové výdaje projektu: 22 063,60 EUR

Hodnota spolufinancování z EFRR: 18 754,06 EUR