Moderní technologie bez hranic

Projekt je realizován z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia.

cz-pl


Název projektu: Moderní technologie bez hranic

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002423

Harmonogram realizace projektu: 01.09.2021 – 31.08.2022

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je podpora technického vzdělávání a rozvoj znalostí a dovedností v oblasti audiovizuální techniky žáků základních škol městského obvodu Ostrava-Jih a města Wodzislaw Slaski. Díky realizovaným aktivitám se účastníci seznámí s možnostmi, které nabízejí oba partneři pro oblast technického vzdělávání. Zábavnou formou dojde k propojení teorie a praxe, což přispěje k motivaci žáků, aby se této oblasti věnovali v dalším procesu vzdělávání. Zvýšení zájmu o obory technického vzdělávání, které mají velký potenciál pro budoucnost (např. robotika), přispěje k rozvoji regionu. Aktivity zaměřené na žurnalistiku pomohou k rozvoji analytického myšlení (práce s informace a jejich třídění) a písemnému projevu. Díky fotografickým workshopům se žáci naučí lépe pozorovat své okolí a zachytit zajímavé okamžiky vhodným způsobem. Budou tak využívat záznamovou techniku odborně a smysluplně. V souvislosti s realizací projektu dojde k navázání spolupráce mezi základními školami obou partnerů, která v případě školství probíhala pouze na úrovni mateřských škol.

Klíčové aktivity projektu:

KA č. 0 – Příprava projektu (15. 11. 2019-3. 3. 2020)

KA č. 1 – Řízení projektu (1. 9. 2021-31. 8. 2022)

KA č. 2 – Robotika - akce v Polsku (01.09.2021-30.11.2021), PL

KA č. 3 – Robotika a automatické systémy (03.11.2021), CZ

KA č. 4 – Návštěva rádia - akce v Polsku (1. 1. 2022-31. 3. 2022), PL

KA č. 5 – Tvorba novin a návštěva televizního studia (1. 3. 2022-31. 3. 2022), CZ

KA č. 6 – Fotografické a grafické workshopy - akce v Polsku (1. 4. 2022-31. 5. 2022), PL

KA č. 7 – Fotografování (3. 5. 2022-31. 5. 2022), CZ

KA č. 8 – Závěrečná konference (1. 6. 2022-31. 8. 2022)

Partneři projektu:

CZ Vedoucí partner: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

PL Projektový partner: Miasto Wodzisław Śląski

Celkové výdaje, z toho spolufinancování z EU:

Celkové výdaje projektu: 25 998,39 EUR

Hodnota spolufinancování z EFRR: 22 098,62 EUR