Nové výzvy, nové možnosti

Cílem projektu je upevnění vztahů mezi samosprávou obou partnerů, formou sdílení dobré praxe a nových řešení pro plnění veřejných úkolů a aktivit podporujících budování absorpční kapacity úřadů.

Zvláštní důraz je kladen na přeshraniční dopady spolupráce a to zejména s vazbou na plány obnovy a revitalizací měst.
Revitalizace je proces obnovy znehodnocených území v kritickém stavu, který se provádí komplexně, a to prostřednictvím integrovaných, územně koncentrovaných aktivit pro místní komunitu - prováděných aktéry revitalizace.

Brožura ke stažení