Senioři bez hranic

Spolupráce města Wodzisław Śląski a městského obvodu Ostrava-Jih zaměřená na aktivizaci seniorů v příhraničí a zkvalitnění jejich života.

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001578
Program: Interreg V-A Česko – Polsko, Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia
Prioritní osa: Spolupráce institucí a komunit
Partner projektu: Miasto Wodzisław Śląski
Partner: statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Předpokládané náklady: 39 026,34 Eur
Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %): 33 172,38 Eur

Cílem projektu je zahájit příhraniční spolupráci mezi komunitami seniorů v městském obvodu Ostrava-Jih a ve městě Wodzislaw Slaski. Projekt přispěje k nastartování aktivního způsobu života seniorů v příhraničí a ukáže nové možnosti spolupráce i využití volného času. Setkání seniorů a načerpání nových zkušeností posílí integraci a zlepší mezilidské vztahy.

V rámci projektu proběhly následující aktivity:

1. Gastronomické dny/Dni Gastronomii – v Ostravě se uskuteční kulinářská soutěž, workshopy zaměřené na gastronomii, proběhnou exkurze do výroben známých regionálních potravin.

Aktivita proběhla ve dnech 2. – 4. 4. 2019. První den byli účastníci přivítání vedením městského obvodu Ostrava-Jih, na které zavítal také starosta města Wodzislaw Slaski. Odpoledne byl pro všechny připraven bohatý program v Klubu seniorů.

Druhý den dopoledne zavítali účastníci do Bělského lesa a odpoledne proběhla kulinářská soutěž, na které se polská a česká skupina účastníků pochlubila svým kuchařským uměním. Současně také probíhal workshop zaměřený na tvorbu velikonočních dekorací a přednáška o zdravém životním stylu.

Třetí den se uskutečnily gastronomické exkurze v nošovickém pivovaru a v provozovně výrobce známých medových dortů Marlenka.

2. Dobrovolnictví seniorů/Wolontariat seniorów – aktivita je zaměřena na aktivizaci seniorů prostřednictvím dobrovolnických aktivit, mezigenerační spolupráci, hry s dětmi a přenos dobré praxe.

Aktivita se uskutečnila ve dnech 20. – 22. 5. 2019 v Polské obci Międzybrodzie. První den si účastníci vyslechli přednášku o dobrovolné službě seniorů jakožto rodinných asistentů nebo jako pomocníků při práci s dětmi v komunitním centru. Na závěr dne se konaly zábavné integrační aktivity. Druhý den se pak účastníci podívali na práci asistentů v reálu. Večer se uskutečnila módní přehlídka zaměřená na srovnání módy minulé a současné. Poslední den proběhl workshop zaměřený na české a polské hry a hračky dob minulých i těch současných.

3. Turistické dny/Dni Turystyki - uskuteční společné turistické výlety. Senioři poznají zajímavá místa Moravskoslezského kraje a díky integračním aktivitám naváží přátelství s účastníky z druhé strany hranice.

Aktivita se uskutečnila ve dnech 9. – 11. 7. 2019.

V rámci aktivity se účastníci podívali na turisticky zajímavá místa kraje. V Novém Jičíně si prošli výstavu o generálu Laudonovi, kterou ocenila zejména mužská část skupiny (účastníci si mohli potěžkat starobylé zbraně a v interaktivní hře si vyzkoušet dobývání hradu ostřelováním z děla) a na výstavu klobouků, kterou pro změnu ocenily zejména přítomné dámy (ty si s radostí zkoušely nepřeberné množství modelů, které se nacházely ve zkušebně). Následně účastníci navštívili město Štramberk a ti, kteří byli plní elánu, vystoupali i na štramberskou Trúbu. Druhý den se konala přednáška z Klubu českých turistů, která byla zaměřena na historii a zajímavosti o činnosti klubu. Odpoledne všichni vyrazili lanovkou na Pustevny, kde se mohli projít po hřebenu nebo navštívit nově zbudovanou stezku v oblacích. Večer si všichni užili zábavu a tanec u cimbálové muziky. Poslední den se uskutečnil výlet do Frenštátu pod Radhoštěm s malou procházkou po okolí.

4. Dny zdraví/Dni Zdrowia - aktivita je zaměřena na zlepšení zdraví seniorů. Uskuteční se přednášky odborníků na různá témata a exkurze. Dále proběhnou integrační aktivity (společný filmový večer, teambuilding atd.)

Aktivita proběhla ve dnech 11. – 13. 9. 2019 v polské obci Brenna. První den, kterého se účastnili také zástupci Mob Ostrava-Jih a města Wodzisław Śląski, si senioři vyslechly rady psychologa, dietologa a fyzioterapeuta, které by měly napomoci zlepšení fyzického i psychického zdravotního stavu (trénování paměti, cviky na protažení atp.). Na závěr se konal zábavný taneční večer s polskými a českými písněmi. Naše adeptky na Miss babču a Ostravského štramáka předvedly poprvé publiku své vystoupení a někteří z nich také volnou disciplínu.

Druhý den byl zorganizován společný turistický výlet na vyhlídkové místo nad obcí Brenná, ze kterého byl krásný výhled do okolí. Vzhledem k příznivému počasí bylo možné spatřit i Lysou Horu. Turisty doprovázel sympatický průvodce Franko, který se se zájemci podělil o své znalosti místopisu a přispíval k udržení dobré nálady i při prudkém výstupu do kopce.

Třetí den byly na programu teambuildingové aktivity, které všechny účastníky ještě více sblížily. Účastníci např. zvali své přátele z druhého státu na místa ve svém kraji, která stojí za to navštívit a barvitě tato místa popisovali. V jiné aktivitě zase ve čtyřčlenných česko-polských družstvech skládali stanovené součty z karet o různých hodnotách v co nejkratší době (tato aktivita byla zaměřena na posílení paměti a spolupráci, neboť každý člen týmu si musel pamatovat několik hodnot z většího balíku karet).

Díky vzájemné spolupráci se v letošním roce rozjíždějí kluby seniorů také u polského partnera, kde dosud chyběly. Zástupce polského partnera čerpal zkušenosti např. na dubnovém klubu seniorů a přijede se podívat i na letošní Miss babču.

 

Logo CZ-PL

 

Brenna


Ke stažení:

Brožura

Odkazy:

Wodzisław Śląski

Spolupráce města Wodzisław Śląski a městského obvodu Ostrava-Jih zaměřená na aktivizaci seniorů v příhraničí a zkvalitnění jejich života.