Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Rozvoj kompetencí a znalostí zaměstnanců zařazených do úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih

Poslední změna: Středa 18.04.2018 09:50
Projekt byl předložen v rámci Operační programu Zaměstnanost.

Operační program: OP Zaměstnanost

Způsobilé náklady projektu: 3 787 697,55 Kč

Dotace EU: 3 219 542,91 Kč

Dotace ze státního rozpočtu: 378 769,75 Kč

Realizace: 01.01.2018 -  31.12.2019

 

Anotace projektu

Záměrem projektu je posilování efektivnosti výkonu úřadu Městského obvodu Ostrava-Jih . V rámci projektu budou podpořeny aktivity, které jsou zaměřeny na:

  1. optimalizaci procesů a postupů ve veřejné správě zejména prostřednictvím strategického řízení,
  2. profesionalizaci veřejné správy prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejich pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti,
  3. zkvalitnění metod řízení lidských zdrojů prostřednictvím personálního a procesního auditu.

Realizací projektu se docílí nastavení procesních mechanismů, které mají za cíl rozvíjet a optimalizovat chod úřadu. Výstupem bude strategický dokument úřadu, který bude jednoznačně definovat dlouhodobé směry rozvoje úřadu a odrážet své poslání a stanovenou vizi. Provedením procesního a personálního auditu dojde k přehlednému zmapování personálního potenciálu a jeho možnosti využití, dále ke zmapování průběhu procesů včetně posouzení jejich účelnosti. Zvýší se odborná kvalifikace zaměstnanců úřadu, v důsledku čehož se zkvalitní služby a rozhodování zaměstnanců úřadu dle zaměření jednotlivých odborů. Zlepší se přístup ke klientům, což přispěje ke zlepšení vnímání úřadu jako celku, jak přímo zaměstnanci, tak ze strany občanů. Vzděláváním, například k v projektovém řízení, se zdokonalí proces řízení, nastavením jasných postupů se minimalizují možné chyby v přípravě i realizaci projektů. Výsledkem bude rovněž úspora na straně rozpočtu obvodu díky získaným externím zdrojů.

 

 logo esf

Akce dokumentů

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka


Úřední hodiny »