Přírodní zahrada – Zelená učebna

Výstavba zahrady v přírodním stylu v mateřské škole F. Formana (projekt č. 04901862)

V rámci projektu dojde k přestavbě stávající školní zahrady MŠ Formana na zahradu v přírodním stylu, zároveň budou realizovány participační aktivity (např. land art, výsadba a pěstování rostlin, konstrukce hmyzího domečku). Nové prvky umožní dětem sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Prostřednictvím přírodní zahrady budou děti vedeni k odpovědnému chování k přírodě. Mezi nové herní prvky zahrady patří např. hmatový chodník, tunel a týpí z vrbového proutí, kopeček s tunelem, kreslící tabule,  hmyzí hotel, zvonkohra, bylinky a vyvýšené záhony, ptačí budky, balanční prvky pro rozvoj motoriky a dřevěný altán pro venkovní výuku. Kromě instalace herních prvků dojde také k demolici stávajících betonových ploch a demontáži lampy veřejného osvětlení.

Plánovaná realizace: 08/2019 - 01/2020

celkové náklady

1 699 492

způsobilé náklady

775 128

nezpůsobilé náklady

924 364

dotace

500 000

Logo Národního programu Životní prostředí