Síla Živlů

Výstavba zahrady v přírodním stylu v MŠ Mitušova (projekt č. 05141862).

V rámci projektu dojde k přestavbě stávající školní zahrady MŠ Mitušova na zahradu v přírodním stylu, zároveň budou realizovány participační aktivity (např. land art, výsadba a pěstování rostlin, konstrukce hmyzího domečku). Nové prvky umožní dětem sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Prostřednictvím přírodní zahrady budou děti vedeni k odpovědnému chování k přírodě. Mezi nové herní prvky zahrady patří např. hmatový chodník, indiánská vesnička, kopeček s tunelem, kreslící tabule,  hmyzí hotel, zvonkohra, bylinky a vyvýšené záhony, ptačí budky, balanční prvky pro rozvoj motoriky, sluneční hodiny, kompostér.

Plánovaná realizace: 08/2019 - 01/2020

celkové náklady

1 018 628

způsobilé náklady

861 899

nezpůsobilé náklady

156 729

dotace

500 000

 

 

 

Logo Národního programu Životní prostředí