V rytmu živlů

Výstavba zahrady v přírodním stylu na MŠ Zlepšovatelů (projekt č. 04021862).

V rámci projektu dojde k přestavbě stávající školní zahrady MŠ Zlepšovatelů na zahradu v přírodním stylu, zároveň budou realizovány participační aktivity (např. land art, výsadba a pěstování rostlin, konstrukce hmyzího domečku). Nové prvky umožní dětem sledování proměn přírody a rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení. Prostřednictvím přírodní zahrady budou děti vedeni k odpovědnému chování k přírodě. Mezi nové herní prvky zahrady patří např. překážková dráha, ptačí budka, hmatový chodník, hmyzí hotel, dílnička, balanční prvky, zvonkohra, bylinková a okrasná zahrádka, ohniště s posezením, kopec s tunelem, indiánská vesnička, rozcestník, prameniště s předzahrádkou, sluneční hodiny.

Plánovaná realizace: 04/2020 - 06/2020

celkové náklady

1 023 800

způsobilé náklady

973 439

nezpůsobilé náklady

50 361

dotace

500 000

 

 

Logo Národního programu Životní prostředí