REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29.DUBNA x STŘEDISKO "ODRA"

Představení projektu Autor: Pěluchová Jana — Poslední změna: Pondělí 10.11.2014 15:54
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih podal na podzim 2011 žádost o dotaci na spolufinancování projektu REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x STŘEDISKO "ODRA" z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, podoblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.
Realizace projektu Autor: Pěluchová Jana — Poslední změna: Středa 12.11.2014 14:08
Regenerace realizace