Dobrá zpráva z Jihu: Pro osaměle žijící seniory obvod nakoupí další nouzová tlačítka

19/1 2024

Další dobrou zprávu v novém roce má pro své občany vedení obvodu Ostrava-Jih.  Na svém prvním lednovém zasedání rada městského obvodu schválila poskytnutí finančního příspěvku na tísňová tlačítka pro seniory žijící na jeho území v rámci projektu Senior linka.

Dobrá zpráva z Jihu: Pro osaměle žijící seniory obvod nakoupí další nouzová tlačítka

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Tísňová tlačítka pomáhají v Ostravě osaměle žijícím starším lidem již více než deset let. Jsou napojena na dispečink Městské policie Ostrava, který na místo při jejich aktivaci okamžitě vysílá pomoc v podobě nejblíže situované hlídky.

Na území Ostravy je aktuálně v provozu 539 tlačítek, z toho 183 je jich v obvodu Ostrava-Jih. Strážníci za loňský rok vyjížděli celkem k 365 případům aktivací tlačítek, přičemž v 55 případech bylo nutné přivolat zdravotníky,“ uvedl mluvčí Městské policie Ostrava (MPO) Jindřich Machů.

Naposledy v obvodu Ostrava-Jih strážníci vyjížděli k 69letému zesláblému seniorovi do jednoho z bytů na ulici Edisonova, který upadl na zem a silně se uhodil do hlavy. Strážníci na místo přivolali zdravotníky, kteří rozhodli o převozu seniora do nemocnice.

Poptávka je vysoká

V současné době poptávka po tlačítkách převyšuje nabídku. Část zařízení vlastní městská policie, část patří právě městskému obvodu Ostrava-Jih, který je nakupuje pro své obyvatele.

Zařízení se skládá z řídicí jednotky a dvou bezpečnostních tlačítek. Jedno nosí senior stále u sebe, druhé je upevněno u vstupních dveří seniorova bytu. Cena za jednu sadu činí téměř 12 tisíc korun, obvod proto na pořízení 25 kusů vyčlenil částku 297 tisíc korun,“ popsal místostarosta Jiří Straník, který má odbor sociální péče na starosti.

Prostředky budou převedeny do rozpočtu Městské policie, která zajistí jejich nákup, dodání a instalaci do domácností, dále zajistí také proškolení budoucích uživatelů a kontrolu provozu,“ upřesnil dále Jiří Straník.

Jak tlačítko pomáhá?

Strážníci vyrážejí na místo okamžitě po jeho aktivaci. Zároveň ale strážníci provádí průběžně i jejich kontrolu. „Naši strážníci ve svých přidělených okrscích seniory navštěvují poměrně často a mnohdy mezi nimi vznikají i osobní vazby,” doplnil dále mluvčí MPO Jindřich Machů s tím, že kromě kontroly funkčnosti nouzových tlačítek strážníci poskytují seniorům mnohdy cenné rady týkající se jejich bezpečí ať již na ulici či doma.

Kdo na něj má nárok?

Zařízení je montováno osaměle žijícím seniorům nad 65 let a osaměle žijícím osobám s vážným zdravotním hendikepem na území Ostravy. Služba je poskytována bezplatně. Uživatel si pouze kupuje každoročně kredit na SIM, která je součástí řídící jednotky zařízení.

Poradenství i pomoc

„Přesto, že v případě zájmu o tlačítka, je nejlépe obrátit se na městskou policii, sociální pracovníci našeho úřadu jsou občanům připraveni poskytnout kdykoliv pomoc při řešení nejrůznějších životních situací. Poradí a pomohou například s vyřizováním příspěvku na péči, s vyřízením invalidity, s vyřizováním důchodů a podobně,“ dodává na závěr místostarosta Jiří Straník.

Více o službách odboru sociální péče se dočtete zde: ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE OSTRAVA-JIH