Hřiště v obvodu Ostrava-Jih se znovu otevřela široké veřejnosti

2/4 2024

Také letos od dubna do října může veřejnost v obvodu Ostrava-Jih využít sportoviště základních a mateřských škol k volnočasovému aktivnímu odpočinku. Nechybí ani dopravní hřiště.

Hřiště v obvodu Ostrava-Jih se znovu otevřela široké veřejnosti

Jejich využití umožní městský obvod, který se každoročně hlásí do výběrového řízení na poskytování transferů z rozpočtu statutárního města Ostrava za účelem zabezpečení prevence kriminality. Náklady na zajištění mzdových prostředků správců těchto veřejných sportovišť jsou vysoké a představují částku kolem 3,2 milionů korun.

Do projektu se letos zapojilo 21 školních hřišť a zahrad. Projekty otevřených hřišť jsou z velké části realizovány za finanční podpory statutárního města Ostravy.

Bližší informace k projektu otevřených hřišť včetně provozních řádů jednotlivých hřišť mohou zájemci získat na webu obvodu www.ovajih.cz v sekci Sport a sportovní zařízení:
Hřiště otevřená veřejnosti 
Dětská dopravní hřiště. 

Zájemci o práci správců otevřených hřišť se mohou hlásit u ředitelů jednotlivých škol, kteří se správcem uzavírají pracovní dohodu, hodinová sazba se pohybuje v částce 120 až 130 Kč. V současné době hledá správce ZŠ V. Košaře, Ostrava-Dubina nebo ZŠ Srbská, Ostrava-Výškovice. Kontakty na jednotlivé školy najdete také na webu skolynajihu.cz

Vedení městského obvodu věnuje velkou pozornost prevenci kriminality. Je zapotřebí vytvořit prostor, který nabídne různým skupinám obyvatel Jihu možnost strávit svůj volný čas v bezpečném prostředí, na které dohlížejí správci hřišť nejen přes týden, ale také o víkendech, svátcích a prázdninách,“ vysvětluje místostarosta Mgr. Radim Ivan.