Poplatky za psy lze zaplatit online i na pokladně úřadu

2/3 2021

Všem pejskařům dáváme na vědomí, že jako každoročně je nutné do 31. března zaplatit poplatky ze psů. V případě, že výše poplatkové povinnosti přesáhne 1 000 korun, může být částka uhrazena ve dvou stejných splátkách. Nejpozději však do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Poplatky za psy lze zaplatit online i na pokladně úřadu

Majitel, jehož pes žije v bytě, zaplatí 1 500 korun ročně, za psa v rodinném domě se platí 300 korun za rok. Lidé nad 65 let zaplatí za stejné období 200 korun, stejně jako příjemci starobního, invalidního, sirotčího, vdoveckého a vdovského důchodu. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P jsou od poplatku osvobozeni a mají pouze povinnost ohlásit držení psa.

 

Co se týká samotného placení, lze tedy využít následující varianty: platba hotově nebo kartou na pokladně úřadu, převodem z účtu, poštovní poukázkou nebo jednoduše přes platební portál

Se zaplacením poplatku pejskaři mohou obdržet sáčky na psí exkrementy (400 sáčků na rok), které jsou vydávány kanceláři č. 307, budova A, radnice Úřad městského obvodu Ostrava-Jih.

 

Bližší informace najdete na našem webu v sekci Místní poplatek ze psů - Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit. Tématu pejsků v našem obvodu se věnuje také článek na str. 12 - 13 v březnových Jižních listech.

 

Zájemci mohou rovněž kontaktovat referenty místního poplatku ze psů, a to na odboru financí a rozpočtu, v kanceláři č. 307, budova A, radnice Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka.

Kontakty:

Sylva Fojtíková, tel.: 599 430 477, e-mail: sylva.fojtikova@ovajih.cz

Ludmila Mičaníková, tel.: 599 430 315, e-mail: ludmila.micanikova@ovajih.cz