Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Předběžná tržní konzultace na téma rekonstrukce podchodu pod ul. Horní

Poslední změna: Čtvrtek 19.10.2017 11:42

Městský obvod Ostrava-Jih v rámci přípravy veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro akci Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, Ostrava – Hrabůvka“ připravuje odbornou diskuzi zástupců investora s dodavateli projekčních a stavebních prací. Diskuze bude mít zákonnou formu předběžné tržní konzultace a uskuteční se ve čtvrtek 26. 10. 2017 v 10.00 hod. v radní místnosti Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, ul. Horní 791/3, Ostrava  - Hrabůvka.

Podkladem pro jednání bude aktuální stavebně technický průzkum dotčeného objektu, z něhož uveřejňujeme závěrečnou zprávu a části původní projektové dokumentace.

Městský obvod Ostrava-Jih pořádá předběžnou tržní konzultaci za účelem získání relevantních a objektivních informací o možnostech trhu a o nejaktuálnějších technologiích, tak aby bylo možné optimálně specifikovat zadávací řízení.

Za zadavatele veřejné zakázky budou jednání přítomni příslušní místostarostové obvodu, zástupci odboru investičního, odboru dopravy a komunálních služeb a oddělení veřejných zakázek.

Možnost účastnit se tohoto jednání mají pouze zástupci firem disponujících potřebnou znalostí nebo relevantní zkušeností v oblasti dopravních staveb, kteří mohou svou přítomností přispět k tématu odborné diskuze, popř. jiní odborníci v dané oblasti.

Zájemci z řad dodavatelů se mohou registrovat nejpozději do pondělí 23. října 2017 na adrese zakazky@ovajih.cz. V registraci uvedou zejména identifikační údaje instituce, jež zastupují a své jméno a příjmení. K předběžné tržní konzultaci nebudou připuštěny neregistrované subjekty.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka


Úřední hodiny »