Příjem žádostí o dotace na volnočasové aktivity, akce a činnost spolků, zahájen!

13/9 2023
Od dnešního dne do 27. 9. 2023 je možno podávat elektronické žádosti do výběrového řízení na poskytování veřejné finanční podpory – účelových neinvestičních dotací pro rok 2024, a to v oblastech školství a vzdělávání, kultury, volného času dětí a mládeže a prevence kriminality, sportu a sociální péče. 

V uvedené lhůtě je nutno dodat i papírovou podobu žádosti s vlastnoručním podpisem včetně podepsaných příloh, pokud nepodáváte žádost s elektronickým kvalifikovaným podpisem!

Příjem žádostí o dotace na volnočasové aktivity, akce a činnost spolků, zahájen!
Kromě elektronického podávání žádosti bude nově umožněno zájemcům také uzavírat veřejnoprávní smlouvy v elektronické podobě s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu. Rovněž finanční vypořádání mohou příjemci dotací nově odevzdávat do 1. 12. 2024 prostřednictvím datové schránky. Další změnou v rámci programu je například vyčlenění samostatných témat v oblasti kultury včetně samostatného formuláře žádosti.
O dotace nemohou žádat veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a příspěvkové organizace.
Všechny informace a formuláře ZDE.