Žádosti o účelové dotace na rok 2022 se budou opět podávat elektronicky

24/6 2021

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih na svém zasedání konaném dne 10.06.2021 vyhlásilo výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků v oblastech školství, vzdělávání a kultury, volného času dětí a mládeže a prevence kriminality, sportu a sociální péče na rok 2022. Do výběrového řízení se žadatel přihlašuje prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend, a to v termínu od 15. do 30. září 2021.

Přihlásit se mohou právnické osoby působící v obvodu v uvedených oblastech. Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2022, včetně povinných příloh, je uveřejněn na internetových stránkách městského obvodu v sekci Účelové dotace https://ovajih.ostrava.cz/cs/obcan/ucelove-dotace-a-granty/ucelove-dotace-na-rok-2022

 

Dotace jsou určeny pro projekty s finančním požadavkem ve výši od 10 000 Kč až do 300 000 Kč a v roce 2021 byly na tyto účelové dotace poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 4 265 000 korun. „Smyslem jejich poskytnutí je podpora subjektů působících ve školství, kultuře i volnočasových aktivitách pro děti a mládež, při prevenci kriminality, ve sportu i sociální péči. Podílíme se na nákladech těchto projektů i proto, abychom přispěli k rozvoji uvedených činností, které reprezentují náš obvod doma i v zahraničí“, zdůraznila místostarostka Dagmar Hrabovská.

 

V loňském roce byl velký zájem o seminář „Jak správně podat žádost o dotaci“, proto jsme se rozhodli jej organizovat i letos. Doufáme, že se epidemiologická situace nezhorší, a že se seminář v pondělí 6. září 2021 od 15:30 hod. uskuteční. Místem konání bude velký sál zastupitelstva, ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3. Kapacita sálu je omezena. Organizace může vyslat pouze jednoho svého zástupce. Žádáme všechny zájemce o včasné nahlášení své účasti s uvedením jména, příjmení, e-mailové adresy a názvu vysílající organizace, a to na e-mail romana.filipova@ovajih.cz nejlépe do 15. srpna 2021.