Zápisy do 1.tříd ZŠ pro školní rok 2020/2021 budou bez osobní přítomnosti dětí

18/3 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy do 1.tříd ZŠ pro školní rok 2020/2021 budou bez osobní přítomnosti dětí

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

 

Během celého měsíce dubna mohou zákonní zástupci přihlásit dítě do jimi vybrané školy elektronickým podáním, případně dle konkrétní situace písemně poštou. Termín osobního podání přihlášky si domluví zákonný zástupce dítěte s ředitelem školy (telefonicky, e-mailem ap).

 

Více na https://ovajih.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/deti-a-mladez/skoly-a-skolska-zarizeni/terminy-zapisu-do-1-trid-pro-skolni-rok-2020-2021